Montessori Eğitimi

Geleneksel bir eğitim yöntemi yerine neden montessori ?

* Her çocuğun öğrenme hızı farklıdır ve kendi hızında ilerler. Bu nedenle her çocuğun kendine özel bir programı vardır.

* Süreç çok değerlidir. Çocuk, doğru sonuca ulaşmasada denemesine ve keşfetmesine imkan tanınır.

*Montessori materyalleri hata kontrolü özelliği ile çocukların bağımsız çalışabilmelerini ve kendi öz denetimlerini yapmalarını sağlar.

* Çocuklar çalışma yapmak istediği aracı kendisi seçer,seçimi kendisi yaptığından çalışma sorumluluğunu da kendisi üstlenir. Buda çocukların özgüvenini pekiştirir.

* Günlük yaşam alanı ile çocukların öz bakım becerileri gelişir. Böylece hem kişisel hem de bulundukları çevrenin bakımını yapabilir hale gelirler.

* Bir montessori sınıfında öğretmen rehber rolündedir ve öğrenci ihtiyaç duyduğunda devreye girer.

* Çocuk hazırlanmış ortam sayesinde çalışacağı aracı kendisi seçer ve istediği kadar çalışabilir.

*Hazırlanmış ortam ve eğitim sistemi çocuğun kişisel disiplinini geliştirir.

*Bir montessori sınıfında ödül ve ceza uygulanmaz. Çocuk kendi içsel başarma duygusu ile motive olır.

* Çocuklar dünyayı duyularıyla algılar ve anlamlandırırlar. Montessori sınıfında çocuklar çalıştıkları araçları duyu organları ile hissederek çalışırlar ve somut bir şekilde öğrenirler.

* Montessori eğitiminin bölümlerinden olan Kozmik Eğitim ile çocuğun evreni ve evrendeki düzeni kavramasını destekleyen bir eğitim verilir. Bu sayede, çocuğun evren içindeki yeri, sorumlulukları ve evrende yaşamın devamı için yapılması gerekenlere dair farkındalığı  geliştirilir.

eebfbee8-e660-471a-a2c3-4c18389d40c0